EHMP Engineering Oy  |   Vaahteramäentie 7, 04150 Martinkylä, Sipoo  |  Terhotie 3, 53810 Lappeenranta
 

vaihde +358 20 775 6250    |     ehmp@ehmp.fi

Avoinna olevat työpaikat:

 

Mekaanisten asennustöiden valvoja

Etsimme jalostamon vuoden 2020 kevään huoltoseisokkiin liittyen mekaanisten asennustöiden valvojia niin projektin töihin kuin erilaisiin kunnossapidon töihin. Mekaanisten asennustöiden valvojia tarvitaan vielä muutama henkilö putkistoasennuksiin projektitöihin. Lisäksi kunnossapidolle tarvitaan laiteasennuksiin, putkistoasennuksiin ja korkeapainepesujen valvontaan. 

 

Valintoja tehdään nyt ja työt alkavat projekteissa loppuvuodesta. Osa töistä käynnistetään vuoden 2020 alusta ja viimeisetkin Maaliskuussa 2020.

 

Valvojan tehtävänä on vastata projektin mekaanisten asennustöiden toteutuksesta, aikataulu-, kustannus-, laatuvaatimukset täyttäen asiakkaan etu huomioiden.

 

Tehtävässä arvostetaan teknistä koulutusta, esimerkiksi teknikon tai insinöörin

koulutusta ja kokemusta työnjohto-, projekti- tai

kunnossapitotehtävistä.

Valvojalla on hyvä olla tyydyttävä englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito eduksi.

 

Järjestämme tarvittaessa asunnon projektin ajaksi. Lisätietoja Kyösti Laksolta p. 050 4951472 ja kyosti.lakso@ehmp.fi . Hakemus ja CV kyosti.lakso@ehmp.fi

Haastatteluita ja valintoja tehdään sitä mukaan, kun sopivia hakijoita tehtävään hakeutuu. Lisätietoja EHMP Engineering toiminnasta www.ehmp.fi