EHMP Engineering Oy  |   Vaahteramäentie 7, 04150 Martinkylä, Sipoo  |  Terhotie 3, 53810 Lappeenranta
 

vaihde +358 20 775 6250    |     ehmp@ehmp.fi

TEOLLISUUS

Toteutusvalvonta

EHMP Engineering Oy henkilökuntaa on toiminut konsultteina vaativissa teollisuusprojekteissa koko historiamme ajan. Projekteja olemme tehneet öljy-, energia-, paperi- ja petrokemianteollisuudelle. EHMP Engineering Oy tarjoaa osaajia rakennustöiden, telinetöiden, eristystöiden, mekaanisten töiden, sähkö- ja instrumenttiasennusten toteutusvalvontatehtäviin sekä työmaiden johto- ja työturvallisuustehtäviin.

Viimevuosina olemme olleet mukana vaativissa suurissa hankkeissa, joissa esimerkiksi työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Henkilökuntamme kokemus suurien projektien hoidosta tiukan aikataulun ja työturvallisuuden huomioiden on kasvanut korkealle tasolle.