1. Mekaanisten asennustöiden valvoja

2. Sähköasennusvalvoja

3. Työmaainsinööri

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mekaanisten asennustöiden valvoja

 

Etsimme jalostamon vuoden 2020 kevään huoltoseisokkiin liittyen mekaanisten asennustöiden valvojia niin projektin töihin kuin erilaisiin kunnossapidon töihin. Mekaanisten asennustöiden valvojia tarvitaan putkistoasennuksiin (PED), lämmönvaihdin huoltoon, venttiilihuoltoon, teräsrakenne-, laite- ja säiliöasennuksiin ja huoltotöihin. Lisäksi mekaanisia valvojia tarvitaan eristystöiden ja telinetöiden valvontaan.

 

Valintoja tehdään kevään 2019 kuluessa ja työt alkavat loppukesästä portaittain syksyn edetessä ja viimeiset valvontatehtävät alkavat kevään 2020 aikana.

 

Valvojan tehtävänä on vastata projektin mekaanisten asennustöiden toteutuksesta, aikataulu-, kustannus-, laatu- ja viranomaisvaatimukset täyttäen asiakkaan etu huomioiden.

 

Valvojan tehtäviä ovat esimerkiksi

· asennusten edistymän-, teknisen suorituksen-, laadun- ja kustannusten toteutuman valvonta.

· työmaakokousten järjestelyt

· huolehtia työmaapäiväkirjoista ja ilmoituksista

· raportoida edistymän ja kustannusten toteutuma

· työmaan turvallisuuskatselmuksiin ja havaintokierroksiin osallistuminen

 

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä koulutusta, esimerkiksi teknikon tai insinöörin

koulutusta ja vähintään 5 vuoden kokemusta suunnittelu-, työnjohto-, projekti- tai

kunnossapitotehtävistä.

Valvojalla tulee olla tyydyttävä englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito eduksi.

Lisäksi tarvittavia koulutuksia ovat esimerkiksi

· Työturvallisuus- ja tulityökortti

· Nostotyön valvoja

· Korkealla työskentely

· Suljettujen tilojen työskentely

· EA-1

 

Järjestämme tarvittaessa asunnon projektin ajaksi. Lisätietoja Kyösti Laksolta p. 050 4951472 ja kyosti.lakso@ehmp.fi . Hakemukset ja CV sähköpostitse ehmp@ehmp.fi . 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sähköasennustöiden valvoja

 

Etsimme jalostamon vuoden 2020 kevään huoltoseisokkiin liittyen sähköasennustöiden valvojia niin projektin töihin kuin erilaisiin kunnossapidon töihin. Sähköasennusten valvonta jakautuu kenttäsähköasennusten, muuntamoiden sähköasennusten ja prosessiputkistojen sähköisten saattolämmitysten asennuksiin.

 

Valintoja tehdään kevään 2019 kuluessa ja työt alkavat loppukesästä.

Myös seisokkiin keväälle 2020 tarvitaan sähkösaattojen asennusvalvoja. Valinta kevään 2020 valvojan suhteen tehdään jo tässä vaiheessa keväällä 2019.

 

Valvojan tehtävänä on vastata projektin sähköasennustöiden toteutuksesta, aikataulu-, kustannus-, laatu- ja viranomaisvaatimukset täyttäen asiakkaan etu huomioiden.

 

Valvojan tehtäviä ovat esimerkiksi

· asennusten edistymän-, teknisen suorituksen-, laadun- ja kustannusten toteutuman valvonta.

· työmaakokousten järjestelyt

· huolehtia työmaapäiväkirjoista ja ilmoituksista

· raportoida edistymän ja kustannusten toteutuma

· työmaan turvallisuuskatselmuksiin ja havaintokierroksiin osallistuminen

 

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä koulutusta, esimerkiksi teknikon tai insinöörin

koulutusta ja vähintään 5 vuoden kokemusta suunnittelu-, työnjohto-, projekti- tai

kunnossapitotehtävistä. Sähköpätevyys 1-3 katsotaan eduksi.

Valvojalla tulee olla tyydyttävä englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito eduksi.

Lisäksi tarvittavia koulutuksia ovat esimerkiksi

· Työturvallisuus- ja tulityökortti

· Korkealla työskentely

· EA-1

· SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus

 

 

Järjestämme tarvittaessa asunnon projektin ajaksi. Lisätietoja Kyösti Laksolta p. 050 4951472 ja kyosti.lakso@ehmp.fi . Hakemukset ja CV sähköpostitse ehmp@ehmp.fi 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Työmaainsinööri

 

Etsimme jalostamon vuoden 2020 kevään huoltoseisokkiin liittyviin töihin työmaainsinööriä.

 

Tehtävän tarkoitus

Työmaainsinööri avustaa työmaapäällikköä projektin aikana toteutuksen, aikataulutuksen ja erilaisten selvitysten osalta.

 

Työmaainsinöörin tehtäviä ovat esimerkiksi

  • työmaan läpiviennin suunnittelu yhdessä työmaapäällikön kanssa
  • työmaan järjestelyjen suunnitteleminen ja toteuttaminen yhdessä työmaapäällikön kanssa
  • raportointi edistymästä
  • työmaakokouksien järjestelyt
  • työlajien yhteyshenkilönä toimiminen
  • dokumentaation päivitykset ja ohjeistuksen revisiointi

         

Tehtävässä menestyminen edellyttää teknistä peruskoulutusta, teknikon tai insinöörin loppututkintoa sekä kokemusta teollisuuden hankkeista.

Työmaainsinöörillä tulee olla tyydyttävä/hyvä englanninkielen suullinen ja kirjallinen osaaminen.

                            

Lisäksi tarvittavia koulutuksia ovat esimerkiksi

· Työturvallisuus- ja tulityökortti

· Nostotyön valvoja

· Korkealla työskentely

· Suljettujen tilojen työskentely

· EA-1

 

Järjestämme tarvittaessa asunnon projektin ajaksi. Lisätietoja Kyösti Laksolta p. 050 4951472 ja kyosti.lakso@ehmp.fi . Hakemukset ja CV sähköpostitse ehmp@ehmp.fi

 

 

 

 

EHMP Engineering Oy | Vaahteramäentie 7, 04150 Martinkylä, Sipoo | Terhotie 3, 53810 Lappeenranta
vaihde +358 20 775 6250 | Fax: +358 9 2726 434 | ehmp@ehmp.fi